Baterija proizvodnja kućne hemije

* Sapunica, emulzija za strugove
** Sredstvo za otklanjanje rđe i zaštitu od korozije metala
*** Zaštita protiv izdvajanja kamenca


 

*** Zaštita protiv izdvajanja kamenca

PM - 05

Baveći se proizvodnjom voda za industrijske svrhe "BATERIJA" je razvila sredstvo za sprečavanje nastajanja kamenca u zoni tople vode, kao alternativu uvoznim sredstvima tipa RM 110.

O KAMENCU:

Stvaranje kamenca je jedan od velikih problema koji se javlja u zoni tople vode. On nastaje taloženjem i hvatanjem za zidove karbonata, prvenstveno Ca i Mg, sulfata, silikata, hidroksida i fosfata katjona.

Sloj kamenca se vrlo čvrsto drži i slabo provodi toplotu, veći je utrošak energije, zbog njega dolazi do mestimičnog pregrevanja, ispupčenja, istanjivanja i pregorevanja materijala.

Ako kamenac pukne, voda dolazi u dodir sa usijanim mestom te materijal prska usled naglog izdvajanja pare.

OPIS PROIZVODA:

"PM-05"je tečno sredstvo na bazi organskih reagenasa-fosfonata u čijem prisustvu metalni joni postaju neaktivni. Koristi se kao zaštita protiv izdvajanja kamenca u zoni tople vode, kod uredjaja za čišćenje mlazom vruće vode i visokog pritiska sa sopstvenim grejačem kao i u kružnim sistemima u temperaturnom području od 60-140 oC.

OSOBINE:

Agregatno stanje ............ tečno

Boja ............. bezbojna do žućkasta

Gustina na 20oC ............ 1 g/ccm

pH vrednost /1%/ približno 7,5

NAČIN DELOVANJA:

"PM-05" sa činiocima tvrdoće vode gradi rastvorna kompleksna jedinjenja ne samo sa jonima prelaznih metala već i sa jonima Ca, Mg, Pb sprečavajući: nastanak kamenca, taloženje Ca -sulfata, taloženje viševalentnih metalnih jona kao teško rastvorljivih jedinjenja,doprinosi smanjenju korozije kod nelegiranih čelika.

UPUSTVO ZA UPOTREBU:

"PM-05" se dodaje u dozirni uredjaj aparata i dozira se u zavisnosti od tvrdoće vode tj.podešenosti dozir pumpe na uredjaju. Koristiti fabrički naštelovane vrednosti, ako ne postoji mogućnost kontrole tvrdoće vode i podešavanje doziranja u zavisnosti od tvrdoće prema upustvu proizvodjača opreme.

Navodimo moguće primene sredstva protiv kamenca: skidanje kiselih soli kamenca u hladnjaku, uklanjanja taloga kamenca u rezervoaru, uklanjanje kamenca sa sanitarija, čišćenje kamenca veš mašina, skidanje kamenca sa posuda uređaja, protiv kamenca u uređajima na paru, skidanje kamenca u paročistačima i kuvalu, protiv kamenca u pegli, protiv kamenca u bojleru, skidanje kamenca sa kada, čišćenje kamenca u kupatilu, protiv kamenca na bazenima i kupatilima, skidanje kamenca sa posuda, skidanje kamenca sa uređaja.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.


"BATERIJA" d.o.o. Lukavac bb 14000 Valjevo; Tel./fax: 014 286 431